Nuorisopalvelut

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Haluamme tuoda nuorten äänen ja mielipiteen kuuluviin ja ottaa heidät mukaan vaikuttamaan asioihin. Osaltaan tätä toimintaa tukee esimerkiksi nuorisovaltuustoa muistuttava Kokemäen nuorten vaikuttajaryhmä.

Nuorisopalvelut tarjoavat säännöllisesti avointa nuorisotilatoimintaa nuorten nettikahvila Nuokkarilla sekä järjestävät erilaisia retkiä ja leiritoimintaa lapsille ja nuorille.

Vapaa-ajan lisäksi nuoret voivat kohdata nuorisotyötä tekeviä henkilöitä koulun arjessa. Lisäksi Kokemäen nuorisopalvelujen työntekijät tavoittaa sosiaalisesta mediasta.

Tutustu sivujemme kautta siihen, mitä Kokemäen nuorisopalveluilla on tarjota juuri Sinulle!