Elinkeinojen neuvottelukunta

Kaupunginhallitus on asettanut elinkeinojen neuvottelukunnan valtuustokaudeksi 2017-2021. Neuvottelukunnan kokoonpano muodostuu kaupungin ja eri yhteistyöorganisaatioiden edustajista. Kaupungin edustajina neuvottelukunnassa ovat Juhani Vähä-Ruka (puheenjohtaja), Mika Koivula (varapuheenjohtaja), Aapo Kivenmaa, Piia Palmgrén, Mikko Laiho, Juhani Seppälä, Marjatta Sutinen ja Nina Kivi.

Lisäksi seuraavista organisaatioista on edustus neuvottelukunnassa: Kokemäen yrittäjät (3 paikkaa), SAK, Sydän-Satakunnan paikallisjärjestö, MTK, Kokemäen yhdistys, Työvoimahallinto, Koulutuskuntayhtymä Sasky, Koulutuskuntayhtymä Sataedu ja Prizztech Oy.

Elinkeinojen neuvottelukunnan kokousmuistio 9.5.2019

Elinkeinojen neuvottelukunnan kokousmuistio 5.2.2019