Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 §)

  • neuvoa asiakkasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • avustaa muistutuksen ka lamteöim teossa
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle
    Sosiaalialsiamiehen tehtävä on neuvoa antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.
    Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Yhteystiedot
Sointula Maija-Kaisa/Merikratos Oy
Saarinen Sanna/Merikratos Oy
puh. 050 341 5244
ti–to klo 10–13
Merikratos: Ota yhteyttä