Sosiaalipalveluiden neuvonta ja ohjaus

Sosiaalipalvelujen palvelusihteeri auttaa puhelimitse ja palvelupisteessä, kun tarvitset tietoa kaupungin sosiaalipalveluista ja etuuksista tai palveluohjausta ja asiointitukea. Palvelu on asiakkaan kuuntelemista ja neuvontaa sekä ohjaamista edelleen eri palvelujen piiriin. Sosiaalipalvelujen neuvonnasta voit hakea toimeentulotukihakemuksia ja saada tarvittaessa ohjeita hakemuksen täyttämisessä.

Sosiaalitoimiston palvelusihteeri puh. 040 488 6132

Sosiaalitoimisto on avoinna ma–pe 9–11.30

Ikääntyvien neuvontapiste

Kokemäkeläisille kotona asuville ikäihmisille, pääsääntöisesti 63 vuotta täyttäneille, tarjotaan hyvinvointia edistävää palveluohjausta ja neuvontaa.

Aukioloajat
pe klo 9–11 ilman ajanvarausta
pe klo 11–12 ajanvarauksella

Yhteystiedot
puh. (02) 677 3922 ma–pe klo 8–16
Käyntiosoite: Tulkkilantie 4

Neuvontapisteeseen voi

  • tulla käymään ilman ajanvarausta
  • varata ajan Kokemäen terveysasemalta
  • soittaa puhelimitse neuvontapalvelusta vastaavalle sosiaaliohjaajalle numeroon 040 488 6295

Palvelu on yksilöllistä, maksutonta ja luottamuksellista. Myös henkilön läheiset ja omaiset voivat ottaa yhteyttä.

Neuvontapiste tarjoaa

  • yksilöllistä ohjausta ja apua arjessa selviytymiseen, mm. erilaisten palveluiden ja etuuksien/tukien hakemisessa sekä lomakkeiden täyttämisessä
  • tietoa terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, apuvälineistä, liikunnasta yms., joilla kotona asumista turvataan ja tuetaan
  • neuvontapisteestä asiakas ohjataan tarvittaessa oikealle asiantuntijataholle

 

ADOPTIONEUVONTA

Kokemäen kaupungin perusturvaosasto ostaa adoptiopalvelut Pelastakaa Lapset ry:ltä.

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide. Se merkitsee vanhemman oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymistä lapsen adoptiovanhemmille. Lapsi saa adoptioperheessään oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi. Lapsen luovuttamista harkitsevien henkilöiden ja adoptiolasta toivovien henkilöiden tulee saada adoptioneuvontaa ennen kuin adoptiosuhde voidaan muodostaa. Myös perheen sisäisissä adoptioissa neuvontaprosessi on lakisääteistä ja se koskee kaikkia adoption osapuolia. Sekä kotimainen että kansainvälinen adoptio alkaa adoptioneuvonnalla.

Lisätietoja:

Pelastakaa Lapset ry
Länsi-Suomen aluetoimisto
Hallituskatu 8 B, 3. krs.
33200  Tampere
puh. 010 843 5140

Kriisin kohdatessa

Äkillinen onnettomuustilanne, läheisen kuolema, liikenneonnettomuus, työttömyys, sairaus tai luonnonkatastrofi. Oli tapahtuma arkinen tai yllättävä, se voi tuntua ylitsepääsemättömän raskaalta. Kriisitilanteessa ja vaikeissa elämäntilanteissa on apua saatavilla monelta eri taholta.

Ensihoito kriisitilanteissa (päivystyspalvelu)

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä antaa ensihoitoa kriisitilanteissa keskitetysti Harjavallan pääterveysasemalla.

Koulukatu 2, Harjavalta
ajanvaraus puh. 02 677 3705

Vaikeissa elämäntilanteissa

Terveyskeskus antaa henkistä apua vaikeissa elämäntilanteista terveyskeskuksessa toimivien psykologien toimesta.

Ajanvaraus terveyskeskuksen vaihteesta puh. 02 677 3111

Lisätietoa psykiatrisen työryhmän toiminnasta

Äkilliset sosiaalihuollon tarvetta vaativat tilanteet

Äkillisissä sosiaalihuollon tarvetta vaativissa tilanteissa ota yhteyttä virka-aikana

Kokemäen sosiaalitoimistoon
puh. 040 488 6232
ma–to 8–16
pe 8–15

Virka-ajan ulkopuolella päivystys numerossa 112.