Lasten ja perheiden palvelut

Perheneuvola

Perheneuvoloiden tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. Perheneuvolassa annetaan asiantuntija-apua perhe-elämän solmukohdissa. Esimerkiksi lasten kasvatukseen ja kehitykseen sekä perheiden ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa voi tulla tilanteita, joissa ulkopuolinen apu voi avata uusia näkökulmia.

Lisätietoa perheneuvolasta KSTHKY:n sivuilta ja A-Klinikan Perheneuvola Kokemäki-sivustolta.

Perheneuvolan palvelut ovat maksuttomia kokemäkeläisille.

Yhteystiedot
Siltakatu 4, 32800 Kokemäki
puh. 040 1368 087 (neuvonta ja ajanvaraus)

Perheneuvola palvelee ajanvarauksella
arkisin klo 8.30–15.30
tiistaisin myös iltavastaanotto klo 18 asti

Lapsiperheiden kotipalvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu on lasten- ja kodinhoidon apua. Lapsiperheiden kotipalvelu voi olla esimerkiksi arjen käytännön toimiin liittyvää apua, kuten lasten hoidossa ja ruuanlaitossa avustamista. Perhettä ja vanhempia aktivoidaan kuitenkin mahdollisuuksien mukaan osallistumaan arjen toimintojen suorittamiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelua toteutetaan kaupungin kotihoidon lähihoitajien tekemänä. Tarvittaessa voidaan ostaa lisäpalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta tai myöntää perheelle palveluseteli, jolla perhe voi ostaa kotipalvelua palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyiltä palveluntuottajilta.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään lyhytkestoisesti (4–8 viikkoa) ja se on asiakkaille maksullista.

Asiakkaaksi tulo tapahtuu joko perheen oman, koulun, päivähoidon tai neuvolan yhteydenoton kautta. Palvelutarpeen arviointi perhetyön tai kotipalvelun tarpeesta tehdään joko puhelimitse, kotikäynnin tai muun tapaamisen yhteydessä.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä päättää avopalvelupäällikkö, puh. 040 488 6229.

Ehkäisevän lastensuojelun periaatteet ja asiakasmaksut

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus erityiseen suojeluun. Lapselle kuuluu turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö niin, että hän voi kehittyä tasapainoisesti ja monipuolisesti.

Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on mahdollisuus saada tukea silloin, kun omat voimavarat eivät riitä erilaisista elämäntilanteista selviytymiseen. Lastensuojelussa tehdään yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, kotipalvelun ja koulun kanssa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimia on esimerkiksi lastensuojelun perhetyö.

Lastensuojeluilmoitus

Jokainen kuntalainen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, mikäli havaitsee puutteita lapsen/nuoren hoidossa, kasvatuksessa, huolenpidossa tai lapsen/nuoren oma käyttäytyminen on huolestuttavaa. Lapsi/nuori voi itsekin olla yhteydessä lastensuojeluun. Lisäksi laissa (lastensuojelulaki 25 § 1 mom) määrätyillä viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus.

Kirjallisen lastensuojeluilmoituksen voit tuoda tai lähettää sosiaalitoimistoon tai faksata numeroon 02 5464 886.

Tulostettava Lastensuojeluilmoitus

Ilmoituksen voi tehdä myös soittamalla: Arja Virtanen-Kannisto, puh. 040 488 6231.

Lastensuojelun perhetyö

Perhetyössä tuetaan vanhemmuutta ja vanhempana jaksamista. Perhetyössä toimitaan koko perheen kanssa, mutta tuki voi myös kohdistua lapseen tai nuoreen. Perhetyö on tavoitteellista, suunnitelmallista ja ohjattua työskentelyä lapsiperheessä. Palvelujen kokonaisuus on perheen kanssa yhdessä laaditun asiakassuunnitelman mukaista.

Yhteystiedot
Kasvatus- ja perheneuvoja Sirpa Mäkinen, puh. 040 488 3966
Kasvatus- ja perheneuvoja Raija Sarkki, puh. 040 488 6226
Kasvatus- ja perheneuvoja Sari Aalto, puh. 040 488 3967
Sosiaaliohjaaja Jussi Suominen, puh. 040 488 6285

Kokemäen sosiaalitoimisto

Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Lastensuojelun palvelusihteeri Arja Virtanen-Kannisto, puh. 040 488 6231

Sosiaalityöntekijöden puhelinaika ma–pe klo 9–9.45

Sosiaalityöntekijä Eeva Kuusisto, puh. 040 488 6225
Sosiaalityöntekijä Kati Lehtotie, puh. 040 488 6223
Sosiaalityöntekijä, vastaava koulukuraattori Anna Nurmela, puh. 040 488 6224

Lastenvalvoja

Lapsen isyyteen, elatukseen, huoltoon- ja tapaamiseen liittyvät asiat hoitaa lastenvalvoja Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä, Harjavallan pääterveysasemalla.

Perhetyö

Ennaltaehkäisevällä perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta sekä lasten kasvua ja kehitystä. Perhetyö ei vaadi lähetettä tai asiakkuutta lastensuojelussa.

Perhetyön tarkoituksena on perheiden elämänhallinnan ja voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Usein neuvonta ja ohjaus perheen määrittelemiin tavoitteisiin riittävät. Ennaltaehkäisevä perhetyö on maksutonta ja tavoitteellista toimintaa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhdessä perheen kanssa.