Asumispalvelut

Palvelukeskus Henrikinhovin puhelinnumerot

Kokemäen kaupunki järjestää ikäihmisille tehostettua palveluasumista Palvelukeskus Henrikinhovissa. Palvelukeskuksessa toimii kolme tehostetun asumispalvelun yksikköä, joista vastaa tiimi Hilman henkilökunta.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu kodiksi vanhuksille, jotka eivät huonokuntoisuutensa vuoksi kykene asumaan kotonaan kotihoidon ja tukipalvelujenkaan turvin, mutta jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa. Asiakkaat tarvitsevat apua ympäri vuorokauden.

Asiakkaalle järjestetään turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä. Perushoidon lisäksi asiakas saa lääkärin määräämät lääkkeet ja sellaisen lääkärin määräämän sairaanhoidon, joka voidaan toteuttaa asiakkaan kotona. Asiakkaat voivat hakea Kelalta eläkkeensaajan asumistukea ja hoitotukea.

Lisätietoja asumispalveluista antaa
Vanhuspalvelupäällikkö, Kirsi-Marja Polo, puh. 040 488 6296
Kokemäen kaupunki, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki

Palvelukeskus Henrikinhovi

Käyntiosoite: Iltarusko 1, 32800 Kokemäki
Henrikinhovi Facebookissa

Palvelukeskus Henrikinhovi toimii ikäihmisten palvelujen keskuksena. Kotihoidon ja muiden kotiin annettavien tukipalvelujen avulla edesautetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Lisäksi on käytettävissä päivittäisiä palveluja, mm. ateriointi, hygienia-, jalkojenhoito- ja parturi-kampaamopalveluja. Palvelukeskuksessa järjestetään myös ikäihmisten päivätoimintaa.

Omavalvontasuunnitelma 2019

Yhteystiedot
Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo puh. 040 488 6296

Palvelusihteeri Satu Lankinen puh. 040 488 6299

Geronomi (arkisin) Johanna Mäntylä puh. 040 488 3913

Tiimi Hilman esimies tiimivastaava Anne-Mari Pyykkö puh.040 488 3919

Tiimi Hilma sairaanhoitaja puh. 040 488 3907 (arkisin)

Vierailuajat
Henrikinhovissa ei ole tiettyä vierailuaikaa. Omainen, läheinen tai ystävä voi osallistua asiakkaan avustamiseen esim. ruokailussa ja ulkoilussa tai viettää muuta aikaa hänen kanssaan. Jos lähtee asiakkaan kanssa ulos tai vie häntä “kylään”, pitää ilmoittaa hoitajille, että tiedetään asiakkaan poistuneen talosta.

Kioskikahvio
Avoinna keskiviikkoisin klo 13.30–14.30. Tulot käytetään vanhusten virkistystoimintaan.

Ruokasali
Ruokasalia vuokrataan juhla- ym. tilaisuuksiin. Vuokra kahvitilaisuuksissa 50 €, ruokapidoissa 60 € sekä pöytäliinat 4,50 €/kpl. Hintoihin lisätään arvonlisävero. Ruokahuolto laskuttaa lisäksi 20 € (sis. alv) keittiötilojen käytöstä.

Ruokasalin vuokrauksesta huolehtivat palvelusihteerit:

NimiNimikeOsasto
Lankinen SatuPalvelusihteeri
 • Perusturvaosasto
  • Vanhuspalvelut
   • Palvelukeskus Henrikinhovi
+358 40 488 6299
Mäenpää AnnePalvelusihteeri
 • Perusturvaosasto
  • Kotipalvelu
+358  0 404 883914

Ruokasalissa on ruokailumahdollisuus eläkeläisille, vanhusten vieraille ja kaupungin henkilökunnalle arkipäivisin klo 11–13.15.

Lyhytaikainen palveluasuminen

Lyhytaikaista palveluasumista järjestetään pääsääntöisesti Palvelukeskus Henrikinhovin lyhytaikaisyksiköissä. Tiimi Vihtori vastaa asiakkaiden hoidosta. Tarvittaessa lyhytaikainen palveluasuminen voidaan järjestää myös yksityisessä palvelukodissa tai perhehoitokodissa, jos jaksolle Henrikinhoviin ei sovi.

Lyhytaikaisen palveluasumisen tavoitteena on tukea asiakkaiden omatoimisuuden säilymistä ja kotona selviytymistä sekä kuntouttaa ja siirtää laitoshoidon tarvetta myöhemmäksi. Hoitojakso voi olla kertaluonteinen tai toistuva. Asiakkaan tarpeesta riippuen hoitojakso voi kestää päivästä muutamaan viikkoon.

Lyhytaikainen palveluasuminen voi olla tarpeen seuraavissa tilanteissa:

 • asiakas tarvitsee tilapäisesti hoitoa ja huolenpitoa kodin ulkopuolella (esim. omaishoitajan vapaa)
 • asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen, esim. lääkehuolto, toimintakyky, palveluiden ja apuvälineiden tarve ym.
 • kuntoutustarpeen selvittäminen ja kuntouttaminen

Tiimi Vihtorin esimies tiimivastaava Asta Mäkinen puh. 040 488 6297

Lyhytaikaisjaksoja koordinoi 
Geronomi (arkisin) puh. 040 488 3913

Tiimi Vihtori E sairaanhoitaja, puh. 040 488 3900 (arkisin)

Tiimi Vihtori D sairaanhoitaja. puh. 040 488 3904 (arkisin)

Palveluseteli

Kun asiakas täyttää asumispalvelun piiriin pääsyn kriteerit, hänelle tarjotaan mahdollisuutta ottaa käyttöönsä palveluseteli, ellei kaupungin yksiköissä ole vapaita paikkoja.

Palvelusetelillä kaupunki sitoutuu maksamaan asiakkaalle hoivaan myönnetyn setelin omavastuun ylittävän osuuden. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan tulot.

Asiakas maksaa itse

 • palvelumaksun omavastuuosuuden
 • vuokran
 • ateriat
 • lääkkeet
 • muut henkilökohtaiset kulut

Yksityiset palvelukodit kuuluvat palvelutuottajarekisteriin, jota ylläpitää Säkylän kunta.

Palvelutuottajarekisteri

Lisätietoja palvelusetelistä antaa
vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo puh. 040 488 6296

Ikääntyneiden perhehoito

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella kunnan valmentamassa, hyväksymässä ja valvomassa perhekodissa joko lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja pysyvät ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Satakunnassa ikäihmisten perhehoidon järjestämiseksi toimiva yhteistyö toimii usean kunnan alueella. Mukana ovat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kokemäki, Nakkila ja Rauma.

Lisätietoja perhehoidosta antaa

NimiNimikeOsasto
Mäntylä JohannaGeronomi
 • Perusturvaosasto
  • Vanhuspalvelut
   • Palvelukeskus Henrikinhovi
+358 40 488 3913

Lisätietoa perhehoidosta saa myös Perhehoitoliiton sivuilta sekä puhelimitse tai sähköpostilla seudullisen perhehoidon koordinaattorilta Marja-Leena Kavasto, puh. 044 422 4425 marja-leena.kavasto(a)eura.fi