Koululaisten iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kas­va­tustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kas­vua. Lisäksi aa­mu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja ta­sa-ar­voi­suut­ta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja li­sä­tä osal­li­suut­ta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mah­dol­li­suu­det osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa le­po rau­hal­li­ses­sa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään so­vel­tu­van henkilön valvonnassa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta koko perusopetuksen ajan oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammi–helmikuun aikana Wilmassa olevalla lomakkeella. Muina aikoina iltapäivätoimintaan voi hakea tällä sivulla olevalla tulostettavalla hakulomakkeella.

Kokemäellä järjestetään iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2018–2019 Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan kouluilla. Iltapäivätoiminnasta vastaa koulun rehtori.

Niille oppilaille, joilla on koulumatkaetu, ei järjestetä erikseen kuljetusta iltapäivätoiminnasta.

Iltapäivätoiminnan hakemuslomake (pdf)
Alennetun maksun hakemuslomake (pdf)
Iltapäivätoiminnan irtisanomislomake (pdf)

Kokemäen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintaperiaatteet (sivistyslautakunta 17.10.2017 § 31).

Iltapäivätoiminnan laskutuksesta vastaa päivähoitosihteeri Heli Kaija puh. 040 488 6230.

Ryhmien puhelinnumerot
Lähteenmäki, puh.  040 488 6270
Tulkkila, puh. 040 488 6166
Tuomaala, puh. 040 488 6185