Yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 3 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.6.2019 § 60 päättänyt asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa asuinrakennuksen, hevostalli / autohalli rakennuksen ja maneesin rakentaminen.

Kaavaehdotus on nähtävillä 24.6 – 28.6.2019 ja 29.7 – 23.8.2019 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kaavan nähtäviläoloa on jatkettu 26.8. – 4.9.2019 asti. Kuulutus

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 4 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.6.2019 § 59 päättänyt ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualue kaavassa omakotitalojen alueeksi, jolla mahdollistetaan loma-asuntojen alueen muutos vakituiseen asumiseen.

Kaavaluonnos on nähtävilla 24.6 – 28.6.2019 ja 29.7 – 23.8.2019 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kaavan nähtävilläoloa on jatkettu 26.8. – 4.9.2019 asti. Kuulutus

Keskustan osayleiskaavahanke

Kokemäellä on vireillä keskustan osayleiskaavan laadinta. Arkeologinen inventointi on saatavissa ainoastaan paperiversiona yhdyskuntatoimistosta. Kuulutus.
Kaavan ehdotus on ollut nähtävillä 13.10.-14.11.2016.

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos 2 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 4 päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavan tarkoituksena on siirtää suunnittelualueen pohjoisosaan osayleiskaavassa merkitty AO-rakennusoikeus Sahaluodon saaren lounaisrannalle ja vastaavasti osayleiskaavassa Sahaluodon saareen merkityt RA-rakennusoikeudet (2 kpl) suunnittelualueen pohjoisosaan Kokemäenjoella.

Ehdotusvaihe on nähtävillä 5.2.-8.3.2019 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kuulutus.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet yleiskaavat

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos Huittisten raja – Kolsin voimalaitos
Ketolan kylä, osa tiloista Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116
Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 12.9.2016 § 46 ja kaava on lainvoimainen.
Kuulutus.

Vuonna 2010 sai lainvoiman kaksi mittavaa rantaosayleiskaavaa:

Kokemäenjoen rantaosayleiskaava välillä Huittisten raja-Kolsin voimalaitos, voimaantulo 15.3.2010.

Kauvatsanjokivarren, Lievijärven ja Kuoppalanjoen osayleiskaava, voimaantulo 8.7.2010